Av. Mehmet M. GENÇOĞLU   Giriş: İşbu makalemizde “tanınmış marka” kavramının hukuki niteliği hakkında bilgi verilecek olup, öncelikle tanınmış marka kavramının tanımı yapılacak, ardından bu kavram mahkeme içtihatları ile öğretiler çerçevesinde değerlendirilip tanınmış marka statüsünün kazanım usullerine değinilecektir.   Tanınmış Marka Kavramının Hukuki Niteliği: “Tanınmış” sözcüğünün sözlük anlamı Merriam Webster ve Oxford English Dictionary’e göre,…

© 2021 GENÇOĞLU PARTNERS Law Offices All Rights Reserved.

logo-footer