Gençoğlu Partners, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere çeşitli vergi ve gümrük uyuşmazlıklarında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmet sağlamaktadır:

  • Vergilerin ve vergi tahakkuklarının iptali edilmesi dâhil olmak üzere, vergi uyuşmazlıklarına ilişkin müvekkilleri yerel Vergi Mahkemelerindeki davalarda temsil etmek;
  • Gümrük değerlemesi, menşe kuralları, özel gümrük rejimleri ve ithalat lisansı ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin sağlanması;
  • Durum tespiti hizmetleri ve araştırma raporlarının hazırlanması.