Gençoğlu Partners, müvekkillerinin maddi olmayan varlıklarını korumaya yönelik hukuki hizmet sağlamaktadır. Hizmetlerimiz; sözleşmeler, ticari markalar, patentler, imtiyazlar, telif hakları, yazılım ve fikri mülkiyetin korunması ve yönetimi ile ilgili tüm prosedürleri içeren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Bununla birlikte, Gençoğlu Partners, ayrıntılı olarak aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

  • Sözleşmelerin hazırlanması;
  • Markaların, patentlerin, endüstriyel tasarımların, yazılımların ve telif haklarının vb. yerel ve uluslararası başvurusu ve tescili;
  • Fikri mülkiyet haklarının ihlaline (sahteciliğe, korsanlığa, intihal, haksız rekabete vb.) yönelik idari, hukuk ve ceza davaları ile tahkim yargılamalarının yürütülmesine ilişkin avukatlık hizmetleri.

Daha fazla bilgi için lütfen www.venusmark.com sayfasını ziyaret ediniz.