Gençoğlu Partners, birçok ülkede hukuk davaları yürütmek ve Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Portekizce dâhil olmak üzere birden fazla dilde müvekkillerine ayrıntılı raporlar sunmak için yeterli donanıma sahiptir.

Ayrıca, Gençoğlu Partners, müvekkillerini sadece dava konusu uyuşmazlıklarında değil aynı zamanda uyuşmazlık çözümü alanında da hizmet vermektedir. Büromuz, müvekkillerine en faydalı olan yol haritasını belirlemekte ve uyuşmazlık öncesi ve uyuşmazlık sonrası önleyici bir ortak olarak müvekkilleri ile birlikte hareket etmektedir.

Genel olarak, Gençoğlu Partners, aşağıda yazılı hukuk alanlarında hizmet vermektedir:

 • Uluslararası Tahkim,
 • ISCID Tahkimi,
 • Ticari Davalar,
 • Finansal Davalar,
 • Finansal Yargı,
 • Uzlaşma,
 • Beyaz Yaka Suçları,
 • Vergi Uyuşmazlıkları,
 • Gayrimenkul Uyuşmazlıkları,
 • Siber Güvenlik ve Teknoloji Uyuşmazlıkları,
 • İdari Uyuşmazlıklar,
 • İş Uyuşmazlıkları,
 • Bireysel Başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

 

Uluslararası Tahkim

Gençoğlu Partners, International Uluslararası Ticaret Odası (ICC), İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Viyana Uluslararası Tahkim Merkezi (VIAC), Belçika Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (CEPANI) ve Brezilya-Kanada Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (CAM‐CCBC) dâhil olmak üzere, önemli tahkim kurumlarının kuralları kapsamındaki uluslararası tahkim ve yargılamalarda deneyime sahiptir.

Gençoğlu Partners, özellikle uluslararası ticari tahkim başta olmak üzere tahkime konu alan tüm konularda müvekkillerine hizmet vermektedir. Bu kapsamda Gençoğlu Partners, çeşitli ad-hoc ve kurumsal uluslararası tahkim davalarında müvekkillerini temsil ettiği gibi, tahkim sözleşmelerinin düzenlenmesinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Geniş uluslararası ağımız, müvekkillerimize çok uluslu anlaşmazlıklarda hizmet etmemizi sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şöyledir:

 • Tahkim şartı ve sözleşmelerinin düzenlenmesi;
 • Tahkim öncesi müzakerelerin yürütülmesi;
 • Hakem heyetleri ve temyiz mahkemeleri karşısında veya hakem kararlarının tanınması ve uygulanmasında müvekkillerin temsili.

Ticari Davalar

Genel davaların yanı sıra, Gençoğlu Partners ticari davalarda da tecrübe sahibi olup, şirketlere konu ticari ihtilaflarda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Türkiye, Rusya, Fransa, Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hollanda dâhil olmak üzere birçok ülkedeki hakem ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için çok uluslu ve sınır ötesi davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.