Gençoğlu Partners, aşağıdakiler dâhil olmak üzere, aile ve miras hukukuna ilişkin konuların tümünde müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 

Aile Hukuku:

  • Müvekkilleri, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında, mal paylaşımı, nafaka, velayet, vesayet, çocuk kaçırma, babalık ve nesebin reddi davalarında, Aile Mahkemeleri nezdinde temsil etmek ve ilgili davalara ilişkin süreci yürütmek;
  • Evlat edinmeye ilişkin işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi;
  • Yabancı mahkemelerin vermiş oldukları boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizine ilişkin işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi.

 

Miras Hukuku:

  • Veraset ilamının alınmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi;
  • Vasiyetname ve miras sözleşmelerin düzenlenmesi ile mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması;
  • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi;
  • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi;
  • Tasarrufların iptaline ilişkin işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi;
  • Terekenin tespitine ilişkin işlemlerin yürütülmesi;
  • Müvekkilleri mirasın reddi, mirasçılık belgesinin iptali ve tenkis davalarında, yerel mahkemeler nezdinde temsil etmek ve ilgili davalara ilişkin süreci yürütmek.