FERAGAT

Gençoğlu Partners Hukuk ve Danışmanlık (“Gençoğlu Partners”), küresel bir hukuk bürosu olarak yapılanmış olup, farklı ülkelerde yerleşik bir dizi profesyonel hukuk bürosu ve danışmanı (“Çözüm Ortakları”) aracılığıyla müvekkillerine hukuk ve danışmanlık hizmetler vermek üzere Türk Mevzuatına uygun olarak kurulmuş bir Türk Hukuk Bürosudur. Çözüm Ortakları, ilgili yerel mevzuata ve yasal gerekliliklere uygun olarak oluşturulmuş ve/veya düzenlenmiştir. Bununla birlikte, avukatlar tarafından gerçekleştirilen hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri, ilgili avukatın bulunmuş olduğu yargı yerindeki Avukatlık Kanununa tabi olup, tüm avukatlar, ilgili yasalarla getirilen sınırlamalara uymaktadır. Gençoğlu Partners adının kullanımı sadece açıklama amaçlıdır ve Çözüm Ortaklarının Gençoğlu Partners ile ortaklıkları olduğu anlamına gelmez. Müvekkile sunulan hizmetlere ilişkin tüm sorumluluk, Gençoğlu Partners ile Çözüm Ortakları arasında bulunan sözleşmelerin sorumluluk kısmında tanımlanmaktadır.

 

Web Sitesi:

Gençoğlu Partners web sitesi (“Web Sitesi”) sadece bilgilendirme amaçlıdır. Web Sitesinde yer alan hiçbir şey, avukat-müvekkil ilişkisi ya da herhangi bir sözleşme ilişkisinin kurulması ya da herhangi bir özel konu için yasal veya profesyonel danışmanlık hizmetinde bulunulması olarak değerlendirilmemelidir. Müvekkil ya da okuyucunun, öncelikle kendi avukatına danışmadan, Web Sitesi’ndeki herhangi bir içerik temelinde hareket etmemesi veya bunlardan kaçınması gerekmektedir. Gençoğlu Partners ve/veya herhangi bir Çözüm Ortağı, Web Sitedeki içeriğe erişimden veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan, herhangi bir şekilde meydana gelebilecek zarar veya ziyandan hiçbir sorumluluk kabul etmez ve yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Web Sitede yer alan içerik temelinde, müvekkil veya okur tarafından yapılan eylemler veya ihmaller ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder. Web Sitedeki içeriğe ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, lütfen info@gencoglupartners.com adresine yazmak suretiyle Gençoğlu Partners ile iletişime geçin.

Web Sitesi, harici web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebildiği gibi, harici web siteleri de, Gençoğlu Partners Web Sitesine bağlantı verebilir. Gençoğlu Partners ve/veya Çözüm Ortakları, bu tür harici web sitelerin içeriğinden veya işletilmesinden sorumlu değildir ve bu tür harici web sitelerinin içeriği ya da işleyişi ile ilgili olarak, ne şekilde olursa olsun, tüm sorumluluğu reddeder.

Sitenin içeriğinin bir kısmı, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne uygun olarak avukatlık reklamı teşkil edebilir (RG: 21.11.2003-25296).

 

Ücretiz Online Danışmanlık

Gençoğlu Partners Web Sitesi, okuyucularına, Gençoğlu Partners Bürosunun hizmet verdiği tüm yasal konulara ilişkin ücretsiz online danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet salt bilgilendirme amaçlıdır. Web Sitesindeki ücretsiz online danışmanlık hizmetinin kullanımı, danışmanlık hizmetleri için bir öneri niteliğinde olup, Gençoğlu Partners tarafından verilen cevap, hiçbir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi ya da herhangi bir sözleşme ilişkisinin kurulması ya da herhangi bir özel konu için yasal veya profesyonel danışmanlık hizmetinde bulunulması olarak kabul edilmez.

 

E-Postalara ilişkin Yasal Uyarı

Gençoğlu Partners tarafından iletilen e-posta mesajı ve içeriğindeki belge ya da belgeler yalnızca muhatabın kullanımına yöneliktir ve gizli bilgiler içerebilir. Bu e-posta mesajın -doğrudan ya da dolaylı olarak- alıcısı değilseniz, mesajın ve ekinde iletilen belge ya da belgelerin dağıtımı, kopyalanması veya her ne surette olursa olsun başka şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu mesajının yanlışlıkla size ulaşması durumunda; mesajı, eklerini ve tüm kopyalarını yok etmenizi ve mesaja doğrudan cevap yazarak göndericiyi derhal bilgilendirmenizi rica ederiz.

Tarafımıza iletilen tüm e-postalar, istenmeyen reklam e-postalarını (“spam”) ortadan kaldırmak için tarafımızdan ve harici bir servis sağlayıcı tarafından otomatik olarak taranmaktadır. Bu, bazı e-postaların Büromuzda hedeflenen alıcı tarafından okunmadan istemsizce silinmesine neden olabilir. Bu otomatik filtreleme hakkında endişeleriniz varsa bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

 

Telif Hakkı ve Kullanım Bildirimi

Copyright © 2018 Gençoğlu Partners Hukuk ve Danışmanlık. Her hakkı saklıdır. Gençoğlu Partners Web Sitesinin içeriği uluslararası telif hakkı sözleşmeleri kapsamında korunmaktadır. Web Sitesinin içeriğinin makul kısımlarının çoğaltılması/kopyalanması (kullanılması) ancak aşağıdaki şartlar kapsamında mümkündür:

(i) Çoğaltmalar ücretsiz olarak ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda yapılmalıdır;

(ii) Bu doğrultuda yapılan çoğaltmaların çoğaltılabilmesi mümkündür;

(iii) İşbu çoğaltmalar, Web Sitesinin içeriği değiştirilmeden ya da yanlış bir şekilde çoğaltılmadan yapılmalıdır;

(iv) Çoğaltmalar, Web Sitesinde yer alan sorumluluk reddi beyanlarına dikkate alınarak yapılmalıdır.

Kopyalama izni; basılı kopya, elektronik veya her ne surette veya ticari amaçla olursa olsun, bir işin veya yayının web sitesinin önemli bir kısmını oluşturmamalıdır; bu tür kopyalamalar yasaktır.