Av. İrem Gül GENÇ Makaleyi .pdf formatında indirmek için buraya tıklayınız. Makaleye konu “Koronavirüs’ün (Covid-19) Türk Hukukuna Etkisi – Canlı Yayın Serisi”nin 1. Bölümünü izlemek için buraya tıklayınız.  Bilindiği üzere Covid-19 salgının dünyada ve ülkemizde görülmeye başlanması üzerine pek çok işyeri, kamu kurum ve kuruluşları bu kapsamda çeşitli önlemler almaya başlamıştır.  Alınan bu önlemlerin hem…

Av. Mehmet M. GENÇOĞLU Makaleyi .pdf formatında indirmek için buraya tıklayınız. Makaleye konu “Koronavirüs’ün (Covid-19) Türk Hukukuna Etkisi – Canlı Yayın Serisi”nin 1. Bölümünü izlemek için buraya tıklayınız. Tarafınızca da bilindiği gibi, Covid-19 salgının ülkemize girmesi ile birlikte birçok iş yeri, tedbir amaçlı, belirli bir süreliğine iş yerlerindeki faaliyetlerini tamamen ya da kısmen durdurmakta ya…

Emir BAYRAMOĞLU, LL.M. PRINCIPLE-BASED APPROACH UTILIZING DATA: Principle-based approach suggests reliance on well-defined principles rather than detailed, prescriptive codification. The backbone of these principles will be flexible, evaluative and qualitative terms and conditions, as opposed to quantitative bright line rules. To illustratre that, this means that provisions such as “three business days” will be replaced…

Emir BAYRAMOĞLU, LL.M. FINTECH DEFINITION: “FinTech” refers to the use of technology to deliver financial solutions; it is widely seen as a uniquely recent marriage of financial services and IT[1]. FinTech’s scope involves payments, personal finance, P2P lending, insurance, digital banking, equity crowdfunding, smart contracts and cryptocurrencies. Financial innovation waves counteract gatekeepers and intermediaries by…

Av. Mehmet M. GENÇOĞLU   Giriş: İşbu makalemizde “tanınmış marka” kavramının hukuki niteliği hakkında bilgi verilecek olup, öncelikle tanınmış marka kavramının tanımı yapılacak, ardından bu kavram mahkeme içtihatları ile öğretiler çerçevesinde değerlendirilip tanınmış marka statüsünün kazanım usullerine değinilecektir.   Tanınmış Marka Kavramının Hukuki Niteliği: “Tanınmış” sözcüğünün sözlük anlamı Merriam Webster ve Oxford English Dictionary’e göre,…

Av. Mehmet M. GENÇOĞLU   Bağlanma Parasının Hukuki Niteliği: Halk dilinde “kaparo” olarak adlandırılan bağlanma parası (ya da pey akçesi), bir yandan sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak, diğer yandan ispat kolaylığı sağlamak amacıyla taraflardan birinin diğerine vermiş olduğu bir miktar paradır[1]. Bağlanma parası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (“TBK”) 177. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Sözleşme yapılırken bir…

Emir Bayramoğlu   When do the Economic Benefits Derived from R&D Agreements Outweigh Their Restrictive Effects Pursuant to Article 101 of the TFEU? R&D agreements constitute an important part of a company’s business strategy, since it helps to bring new products or services to the market. It can be done with firm’s sole effort or…

© 2021 GENÇOĞLU PARTNERS Law Offices All Rights Reserved.

logo-footer