Atty. Mehmet M. GENÇOĞLU Bağlanma Parasının Hukuki Niteliği: Halk dilinde “kaparo” olarak adlandırılan bağlanma parası (ya da pey akçesi), bir yandan sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak, diğer yandan ispat kolaylığı sağlamak amacıyla taraflardan birinin diğerine vermiş olduğu bir miktar paradır[1]. Bağlanma parası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (“TBK”) 177. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Sözleşme yapılırken bir kimsenin…

© 2021 GENÇOĞLU PARTNERS Law Offices All Rights Reserved.

logo-footer